Tandlægerne Søndervang

Tandlægerne Søndervang

Opgaven

Jeg kom i kontakt med Mette Toft, da hun havde overtaget klinikken på Søndervangen i Birkerød. Hun havde brug for at gøre opmærksom på, at hun var der – og til det skulle hun bruge en stærk visuel identitet. Hendes nye visuelle linje skulle naturligvis passe til hendes høje, faglige niveau – og gerne være både moderne og professionelt.  

Løsningen

Der blev udarbejdet et logo, som bl.a. blev brugt på facaden og de mange, nye skilte. Da websitet skulle designes, så blev der lagt meget vægt på personlige fotos i høj kvalitet. Endnu engang kunne jeg trække på mit store, professionelle netværk. Jeg er altid selv med ude, når der skal tages billeder, for jeg ved, hvad jeg skal bruge til at lave det bedste resultat ud fra de ting, som er aftalt. Vi lagde bl.a. stor vægt på at få præsenteret de meget kompetente mennesker, som er med til at gøre netop denne klinik til noget særligt.   

 

Kompetent behandling

WEBSITE

Skal vi også skabe smukke rammer for dine produkter?

Ung i Rudersdal

Ung i Rudersdal

Opgaven

Rudersdal Kommune har et stort fritidsprogram for børn og unge med alt fra musik og teater til IT og sport. Det skulle præsenteres for to forskellige aldersgrupper på print. Udfordringen lå i at kommunikere både til børnene og deres forældre, så alle følte sig inspireret og fik lyst til at tilmelde sig de mange aktiviteter.

Løsningen

Det blev til to selvstændige brochurer til hhv. 4..-5. klasserne og til de store elever fra 6.kl og op til 18 år. Layout og farve skulle være i øjenhøjde, moderne og samtidig skulle de to kataloger være stringente og hurtigt kunne skabe overblik over de mange tilbud. Rent visuelt skulle det trykte materiale spille sammen med kommunens hjemmeside på området. Onepointcompany har fået lov at lave katalogerne de sidste 2 år. 

UNGEMAGASIN 2020/21

Skal vi komme med et bud på din næste opgave?

TryghedsGruppen

TryghedsGruppen

Opgaven

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. De udgiver et årsskrift, der beskriver de aktiviteter, der har været i løbet af året. Årets regnskab opsættes i en rapport.

Løsningen

Onepointcompany fik mulighed for at byde på disser opgaver. Årsrapporten skulle redesignes, således at designlinjen fra årsskriftet blev implementeret i rapporten. Selve opgaven skulle løses i en kombination af Indesign og InCopy, så kunden havde adgang til filerne under forløbet og selv kunne indføre årets resultater. Dette gjorde, at flere brugere samtidigt kunne arbejde i hver deres del af det samlede dokument. Dette gav en stor fleksibilitet og sikkerhed for kunden. Årsskriftet skulle opsættes efter en stram designlinje og nye ikoner skulle udvikles.

ÅRSSKRIFT

ÅRSRAPPORT

Skal vi komme med et bud på din næste opgave?

TrygFondens Familiehus

TrygFondens Familiehus

Opgaven

Trygfondens Familiehus er et helle for familier med alvorligt syge børn. Huset er placeret tæt ved Skejby Sygehus i Aarhus. Første opgave lød på at udvikle et sagligt præsentationsmateriale, hvor man gennem 3 familiers historier får en introduktion til huset og dets mange funktioner.

Løsningen

Præsentationen blev til en stærk bog bygget op omkring fotograf Jeppe Bøje Nielsens smukke fotos af børn og deres familier taget gennem 3 måneder. Hele processen med udviklingen af bogen blev lavet i tæt samarbejde i en lille kreativ arbejdsgruppe, som bød på spændende dynamik og flotte resultater. Det blev startskuddet til et tæt samarbejde omkring mange forskellige opgaver som bl.a. informationsmaterialer, facadeskilte og rapporter.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

FACADE & INFOSKILTE

RAPPORT

Skal vi komme med et bud på din næste opgave?

KVUC

KVUC

Opgaven

Vi blev bedt om at komme med oplæg til ny visuel identitet til KVUCs offline materialer samt give tilbud på eksekvering af bl.a. foldere og brevlinje samt diverse skabeloner til Word, InDesign og Power Point.

Løsningen

Det godkendte oplæg blev i første omgang til KVUCs nye designmanual til offline materialer, som senere har dannet udgangspunkt for en lang række informationsmaterialer som bl.a. foldere, brevpapir samt forskellige skabeloner. Vi står løbende for mange forskellige ad hoc opgaver til både intern og ekstern brug – alt fra info-ark til større udstillinger.

UDGIVELSE

RAPPORT

Skal vi komme med et bud på din næste opgave?