Kommunikation & oversættelse

Målrettet kommunikation

Vi har mange års erfaring i at målrette vores kunders kommunikation til forskellige målgrupper efter behov og medier m.m. Vi arbejder både med salgstekster og journalistiske tekster, så vi kan arbejde meget bredt med din virksomheds kommunikation – alt fra webtekster til PR og til brochurer og de sociale medier.

Oversættelser

Vi har oversat alt fra bøger og undervisningsmateriale til hjemmesider og brochurer, og derfor kan vi levere gennemarbejdede oversættelser fra engelsk, norsk og svensk til dansk. Det gælder både ordrette oversættelser og versioneringer, hvor originalteksten skal tilpasses det danske marked eller din virksomhed m.m. Vi har desuden i vores netværk dygtige oversættere, som kan stå for oversættelser til og fra en lang række andre sprog.

Vores kommunikationsløsninger

Her kan du se et lille udvalg af de tekster og oversættelser, som vi har lavet. Det er både artikler til blade, web- og brochuretekster og forskellige oversættelser.

Journalistik dækker et meget stort område, men hos Onepointcompany lægger vi mest vægt på artikler og PR. Vi har skrevet et hav af artikler om primært forbrugerstof – indretning, opvarmning, byggeri, design, rejser og meget andet. Vores styrke er formidlingen – at vi klart og tydeligt kan formidle informationer om en virksomhed eller et produkt til den almindelige forbruger, så det både skaber billeder og effekt.
Man brugte tidligere ordet anprisning, når man talte om salgs- eller reklametekster, og det er da heller ingen hemmelighed, at en salgstekst skal formidle alle de fordele ved en virksomhed, produkt eller ydelse, som man kan finde frem til – også kaldet USP eller unique selling points. Det kan vi hos Onepointcompany, for vi har skrevet salgstekster gennem mange år – om alt fra jordvarme og cykellygter til renovering og konsulentydelser m.m. Vores styrke er, at vi ud over en indgående forretningsforståelse hurtigt kan forstå og skabe overblik over nye emner og områder, sætte os i modtagerens sted og sælge varen på en sober og overbevisende måde med alle de rigtige ord.
Til trods for især det engelske sprogs store indflydelse på det danske sprog, findes der heldigvis stadig en masse tekster, som skal flyttes fra et sprog til et andet. Og det kan vi i Onepointcompany sørger for sker på en professionel måde. Det kan vi på grund af mange års erfaring med tekster og oversættelse og et godt kendskab til engelsk/amerikansk kultur og sprog m.m. Vi kan både levere en såkaldt verbatim oversættelse ord for ord eller en versionering, hvis der er behov for at bearbejde originalen i forhold til det danske marked eller andet. Vores erfaring med bl.a. forlagsredaktion gør os i stand til at arbejde med sproget helt i dybden. Vi kan desuden tilbyde oversættelser til og fra andre sprog, hvor vi står som projektledere.
Webtekster er på den ene side en selvstændig disciplin, og på den anden side en integreret del af en virksomheds kommunikation, som ikke kan stå alene. Hos Onepointcompany skriver vi tekster til nettet, og vi har den holdning, at det skal fungere på lige linje med virksomhedens andre tekster – det vil sige, at teksterne på nettet skal være målrettet de rigtige modtagere, være flydende og nemme at læse, skabe billeder og gerne have en effekt på modtageren i form af en reaktion, en handling eller i nogle tilfælde en holdningsændring. Webtekster skal i mange tilfælde også tilpasses Google og de søgeord, som er valgt, hvis man vælger at arbejde målrettet med sin SEO. Vi kan så at sige begge dele – og det vi især er gode til er at få de optimerede tekster til at fremstå som almindeligt dansk!
Nogle vil måske påstå, at al form for skriftlig kommunikation er storytelling, og det kan måske være rigtigt i et eller andet omfang. Hos Onepointcompany bruger vi da også storytelling i vores generelle salgstekster, men vi har taget begrebet et stort skridt videre – vi fortæller nemlig historier for børn – helt bogstaveligt. Vi har med en lang række børnekoncepter brugt storytelling til at skabe figurer og skrive en lang række små bøger til børn, som både giver dem en god historie, måske lærer dem lidt om et emne og helt overordnet formidler en virksomheds værdier til læseren. Vi sætter en ære i at skabe historier, der kan stå alene, men som samtidig fungerer som en motor i markedsføringen overfor børn og deres familier.

Skal vi også skrive noget for dig?

Share This